Kvalita pre nás nie sú len slová

Primárnym cieľom spoločnosti M&M Personal s.r.o. je vysoká kvalita služieb, čo je zásadným predpokladom pre udržiavanie a získavanie nových zákazníkov. Tento cieľ je možné dosiahnuť kvalitnou prácou všetkých pracovníkov spoločnosti.

Naše štandardy / záruky kvality: certifikácia CEMS ISO 9001:2015, Politika kvality spoločnosti, cenová kalkulácia na mieru, LEAN, pravidlá 5S, BOZP a PO, dodržiavanie interných predpisov, ochrana osobných údajov.

Lean v každom kroku!

Tým, že sa snažíme o zrýchlenie procesu a skvalitnenie služby, garantujeme nižšie náklady ako pri iných spoločnostiach. Zameriavame sa na úplné zefektívnenie jednotlivých krokov procesu, za každým krokom je u nás LEAN, preferujeme cenu za mernú jednotku, nie na hodiny. V tomto duchu vedieme aj svojich zamestnancov. Toto vedie po našich skúsenostiach k značným úsporám nákladov, čo bude určite vítané z Vašej strany.

Dodržiavanie interných predpisov, štandardov a pracovných postupov - Garantujeme vykonanie služby podľa Vašich predpisov a pracovných postupov. Koordinátor skupiny je osobne zodpovedný za ich plnenie. Netvoríme, ale vykonávame podľa Vašich inštrukcií. Ak sa nám niečo nezdá, alebo nájdeme potenciál na zlepšenie, okamžite komunikuje s Vami náš koordinátor.

Dodržiavanie požiadaviek 5S a disciplíny je pre nás nevyhnutnou súčasťou.

 

Politika kvality spoločnosti

1. Kvalita služieb závisí predovšetkým od kvality pracovníkov, ktorí nesú plnú zodpovednosť za poskytované služby.

2. Nesľubujeme to čo nevieme dodržať.

3. Zlepšovanie kvality je plánovaným kontinuálnym procesom, ktorý je pravidelne sledovaný a vyhodnocovaný.

4. Na procese zlepšovania kvality sú v plnej miere zainteresované aj spolupracujúce organizácie a dodávatelia služieb.

5. Zabezpečujeme kvalifikáciu a odbornosť našich pracovníkov.

6. Systém manažérstva kvality sa pravidelne preveruje za účelom zlepšovania poskytovania služieb našim zákazníkom.

7. Pri výbere produktov a služieb kladieme dôraz na kvalitu a poctivo sledujeme ceny distribuovaného sortimentu.

8. Zachovávať korektné vzťahy s okolím a dodržiavať etiku podnikania.

9. V súlade s politikou kvality vydáva spoločnosť na každý rok ciele.