M&M Personal s.r.o. - Váš pomocník v kvalite

Spoločnosť M&M Personal s.r.o vznikla v roku 2018 na základe dlhoročných skúseností zakladajúcich členov v sfére výrobných, sortovacích a obchodných spoločností a to najmä v oblasti personalistiky, riadenia projektov a kvality, financií a controllingu. Vnímame potrebu spoločností sa špecializovať na svoj core business a zároveň potrebu chýbajúceho kvalifikovaného personálu pre podporné činnosti spoločností, akým je napríklad sortovanie a rework. Na základe našich praktických skúseností ponúkame zákazníkovi riešenie týchto činností formou projektov, ktorými sa ako dodávateľ priamo začleníme do procesu Vašej spoločnosti.

Predstavenie vedenia

Marek Ružička

10 rokov praxe v podnikaní - oblasť služieb zákazníkovi , personalistiky, kontroly kvality, zabezpečovanie komplexnej ochrany objektov SBS.

Hlavná činnosť – vytváranie pracovných skupín a ich koordinácia, zavádzanie LEAN, výrobný controlling, personalistika.

Vedľajšie skúsenosti / Projekty - riadenie bezpečnostnej služby, zastrešovanie nadnárodných projektov / podujatí (100 až 300 členné skupiny), dlho ročné skúsenosti v obore vstupnej kontroly, Sorting & Rework, BOZP, ISO, GDPR, OS-S, OS-P, EPS, PO Správcovská činnosť

 
Vladimír Lorenc

9 ročné skúsenosti v oblasti - controllingu, výrobných procesov, krízového manažmentu a vedenia spoločností.
 
Hlavná činnosť - Controlling výrobného procesu, spúšťanie nových projektov do činnosti, vedenie ľudských zdrojov a riešenie krízových situácií, LEAN , ISO , GDPR.

Vedľajšie skúsenosti:
Komunikácia s dodávateľskými spoločnosťami a riešenie reklamácií, nezhôd, licencie OS-S,OS-P, BOZP, EPS Skúsenosti s robotizáciou a CNC .

Dávid Gaba - Projekt koordinátor

Vzdelanie - štúdium v Dánsku na IBA Kolding, zameranie Medzinárodný manažment.

Hlavná činnosť - vypracovávanie projektov pre dánske firmy v oblasti marketingu, ISO-9001, LEAN, 5S, GDPR koordinovanie projektov, controlling.

Vedľajšie skúsenosti - jazykový certifikat B2/C1 z anglického jazyka, certifikát B1 z francúzskeho jazyka, organizovani akcií/eventov BOZP, EPS, OS-S