KALKULAČKANA VÝPOČET MZDYMesačné zúčtovanie  
  ZamestnanecZamestnávateľ
Čistá mzda
Superhrubá mzda
Zdravotné poistenie 4% / 10%
Nemocenské poistenie 1,4% / 1,4%
Dôchodkové starobné poistenie 4% / 14%
Dôchodkové invalidné poistenie 3% / 3%
Úrazové poistenie 0% / 0,8%
Poistenie v nezamestnanosti 1% / 1%
Garančné poistenie 0% / 0,25%
Rezervný fond 0% / 4,75%
Odvody spolu
Daňový bonus
Daň z príjmu FO

V ponukách práce sa najčastejšie nachádza výška výplaty o niečo vyššia, ako suma ktorú reálne dostanete, ide o hrubú mzdu. Nie každý však vie, koľko pod odpočítaní daní a iných poplatkov reálne dostane. Preto sme si pre vás pripravili jednoduchú nápovedu, ako si sám vypočítať výšku čistej mzdy, aby ste v tom nemali zmätok a chápali svojej výplate.

Rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou

Keď hovoríme o hrubej mzde, v jednoduchosti ju vieme definovať, ako odmenu za vykonanú prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, avšak ešte pred odpočítaním daní a odvodov, ktoré je potrebné platiť. Konkrétne sa z hrubej mzdy odvádza poistné na zdravotné a sociálne poistenie, príspevky a preddavok na daňové DZP znížený o daňový bonus. Čistá mzda je potom už suma, ktorú zamestnanec dostane na svojej výplatnej páske po odpočítaní všetkého potrebného, v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Hrubá mzda sa skladá z týchto častí
  1. Základný plat tarifný
  2. Náhrada za dovolenku
  3. Náhrada za návštevu lekára
  4. Odmeny

Zrážky zo mzdy

Z hrubej mzdy pri prepočítavaní na čistú, zamestnávateľ odrátava zdravotné a sociálne odvody. Pri daniach je základom dane hrubá mzda, ktorá je znížená o odvody zamestnanca. Ďalej sa táto suma znižuje ešte o daňovú nezdaniteľnú čiastku. Až po odpočítaní tejto položky sa potom vypočíta presná daň. Po odpočítaní tohto všetkého sa dostaneme už na sumu, ktorú zamestnanec na vyplatenej páske vidí pri kolonke čistá mzda. V niektorých prípadoch môže ešte dôjsť k dodatočným zrážkam, avšak to záleží od pracovnej zmluvy, či zamestnanec používa firemné auto alebo telefón, či má zamestnanec tretí pilier a podobne.

Minimálna mzda

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti daného pracovného miesta. V prípade, že by mzda zamestnanca nedosiahla v určitom kalendárnom mesiaci sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi sumou, ktorú dostal a sumou minimálneho mzdového nároku. Na Slovensku je aktuálna minimálna mzda 646 eur.

Priemerná mzda v roku 2022

Priemerná mzda sa rozumie, ako aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Výška priemernej mzdy sa rokmi postupne zvyšuje, dôvodom je predovšetkým fakt, že časom peniaze strácajú hodnotu. Aktuálna priemerná mzda na Slovensku sa pohybuje okolo 1200 eur.